Nieuws & Persberichten

Herziene Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen sluit aan bij nieuwe Green Deal Duurzame Zorg 2.0

De Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen is herzien met ingang van 1 oktober 2018. De actualisatie van veel duurzaamheidsthema’s sluit aan bij de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg 2.0*.

Minister Bruno BruinsGreen Deal 2.0

Op 10 oktober – de Dag van de Duurzaamheid – ondertekent Minister Bruno Bruins (Minister voor Medische Zorg en Sport) de Green Deal 2.0. Zo’n 100 deelnemende organisaties, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen in de zorg - waaronder SMK - zetten dan samen met de minister hun handtekening onder dit belangrijke convenant. Dit vindt plaats tijdens het Duurzaamheidscongres CleanMed Europe 2018.

Milieuthermometer

Via de Milieuthermometer kan een ziekenhuis of zorginstelling worden gecertificeerd op het niveau brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur. Het certificatieschema kunt u hier downloaden.

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld en herzien door Milieu Platform Zorgsector (MPZ) in samenwerking met SMK. Onder aanvoering van een werkgroep van leden van MPZ en met inspraak van stakeholders in de zorg en gemeenten zijn alle verplichte en optionele eisen kritisch tegen het licht gehouden en geactualiseerd.

Herziening

Belangrijke herzieningsonderwerpen, die aansluiten bij de Green Deal Zorg, zijn o.a.:

  • CO2- reductie
  • circulaire bedrijfsvoering
  • medicijnresten uit afvalwater
  • inkoopbeleid
  • catering en voeding

Verder is de aansluiting bij de Energy Efficiency Directive (EED) en de ‘Erkende Maatregelen voor energiebesparing’ verbeterd vanwege een beoogde vrijstelling voor de energie-audit volgens de EED.

Voor kleine zorglocaties (minder dan 30 bewoners) geldt een ‘verkort eisenpakket’ als er al veel centraal geregeld is bij een gecertificeerde hoofdlocatie. Zo kan de controle beperkt blijven. Voor kleine locaties ligt de nadruk op energiemaatregelen.

Certificering

De herziene eisen gelden voor drie jaar tot 1 oktober 2021. Om bestaande certificaathouders de gelegenheid te geven de nieuwe eisen te implementeren is er een overgangstermijn van 12 maanden. Nieuwe certificaathouders moeten altijd voldoen aan het herziene certificatieschema.

Certificering met de Milieuthermometer op het bronzen en zilveren niveau vindt plaats via Milieuplatform Zorg (MPZ). Voor het gouden niveau van de Milieuthermometer (Milieukeur) voert een onafhankelijke certificatie-instelling, waarmee SMK een licentieovereenkomst heeft afgesloten, de certificering uit.


*In de Green Deal 2.0 staan in artikel 26 de inzet en acties van SMK benoemd
'Als onafhankelijke keurmerkbeheerder faciliteert SMK samen met MPZ instellingen om hun milieu-inspanningen zichtbaar te maken en hun milieuprestatie controleerbaar en geborgd. De Milieuthermometer versterkt daarnaast de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van gemeenten en kan hen ontlasten bij de taken van handhaving en de aansluiting op de wettelijke eisen.'

Terug naar overzicht