Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Certificatieschema

https://www.maatlatschoonerf.nl/certificeren/

Fiscale regelingen

https://www.maatlatschoonerf.nl/over-mse/fiscale-regelingen/

Contactformulier

https://www.maatlatschoonerf.nl/contact/contactformulier/

Procedure

Voor certificering moet een bedrijf een aantal stappen volgen. Hieronder is de procedure te vinden. Uitgebreide informatie over de specifieke eisen staan ook beschreven in het certificatieschema.

U kunt zich pas aanmelden voor de MIA-\Vamil-regeling, nadat het certificaat Maatlat Schoon Erf is behaald. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan de voorwaarden van de fiscale regelingen beschreven.

Hoe werkt certificatie?

Voor de Maatlat Schoon Erf heeft SMK met certificatie-instellingen een licentieovereenkomst gesloten. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065).

Stap 1 - Doe een erfscan (optioneel)

Via agriwijzer.nl kunt u vrijblijvend een erfscan doen. Op basis van het resultaat kunt besluiten of u in uw boerenerf wil laten certificeren.

Stap 2 - Offerte aanvragen

Als u het erf wil laten certificeren dan kunt u bij verschillende certificatie-instellingen een offerte aanvragen. De certificatie-instellingen hebben daarvoor aanvraagformulieren beschikbaar.

Stap 3 - Maak een account aan

Maak een account aan op Agriwijzer.nl om de ingevulde gegevens aan uw bedrijf te koppelen. Vul alle gegeven van uw erf in om de erftoets uit te voeren.

Stap 4 - Aanmelden certificering

Als u de erftoets volledig heeft ingevuld, kunt u de certificatie-instelling selecteren waarbij u een aanvraag wil indienen. De certificatie-instelling sluit dan een contract met u af.

Stap 5 - Toets voor erfontwerpcertificaat door certificatie-instelling

De certificatie-instelling controleert of uw erfontwerp voldoet aan de eisen.

Onderzoek van erfontwerp
Certificatiemoment als plan gereed is en via de digitale tool is uitgewerkt kan het erf online worden aangemeld voor certificering
Door middel van administratieve controle (offerte, verklaringen, erftekening/bestek, documentatie)
Resultaat erfontwerpcertificaat
Stap 6 - Toets voor erfcertificaat door certificatie-instelling

De certificatie-instelling controleert of het opgeleverde erf voldoet aan de eisen. Het erfcertificaat dient te zijn afgegeven binnen twee jaar na afgifte van het erfontwerpcertificaat.

Onderzoek van erf
Certificatiemoment Na oplevering en in gebruikname van het erf
Door middel van
  • administratieve controle (facturen, verklaringen, erftekening/bestek, documentatie)
  • fysieke controle van voorzieningen op het erf (aanwezigheid, functioneren)
  • De aanmelding van de gegevens voor deze controle moet online plaatsvinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens van het ontwerp certificaat.
Resultaat erfcertificaat

 

Het erfcertificaat dient te zijn afgegeven binnen twee jaar na afgifte van het erfontwerpcertificaat.

Certificeren

Lees meer

Fiscale regelingen

Lees meer