Nieuws & Persberichten

Ziekenhuis Amstelland behaalt als eerste zorginstelling in Nederland het gouden niveau van de Milieuthermometer Zorg/Milieukeur

De heer Moors, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland ontvangt van Adriaan van Engelen van MPZ en burgemeester Jan van Zanen van de Gemeente Amstelveen het certificaat op het gouden niveau van de Milieuthermometer Zorg/Milieukeur. De heer Moors, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland ontving donderdag 3 oktober uit de handen van Adriaan van Engelen van MPZ en burgemeester Jan van Zanen van de Gemeente Amstelveen het certificaat op het gouden niveau van de Milieuthermometer Zorg. Het ziekenhuis mag daarmee ook het officiële keurmerk Milieukeur voeren. Ziekenhuis Amstelland is de eerste zorginstelling in Nederland die het gouden certificaat ontving.

Burgemeester van Zanen van de gemeente Amstelveen noemde dit een bijzondere prestatie en een fantastisch voorbeeld voor andere zorginstellingen in de regio en in Nederland.

Jacques Moors, voorzitter van de Raad van Bestuur, is erg trots op deze erkenning. “Milieu was altijd al een belangrijk item voor ons ziekenhuis, maar vanaf 2010 is het ziekenhuis intensiever aan de slag gegaan met duurzaamheid en milieu. Dat past geheel en al binnen het beleid van het ziekenhuis. En het resultaat mag er zijn: in 2012 het certificaat op het zilveren niveau en dan nu goud”.

Belangrijke besparingen
De heer Moors legt uit dat naast de voor de hand liggende milieuaspecten ook items als inkoop, gevaarlijke stoffen, catering van personeel en patiënten, vervoer en papier-, textiel en kunstoffenverbruik onder de loep worden genomen. “Deze certificatie gaat heel breed,” aldus Moors. “In 2011 sloten wij een duurzaamheidsconvenant met de Gemeente Amstelveen. Daarbij was, net als bij de normen van Milieuthermometer Zorg, de emissie van CO2 een aandachtspunt. Het ziekenhuis realiseerde een reductie in de CO2 uitstoot van maar liefst 15% en we wekken 78.2% van onze totale energiebehoefte zelf op!”.

Milieuthermometer Zorg
De Milieuthermometer Zorg is een helder milieuzorgsysteem met strenge, maar duidelijke criteria. Het systeem geeft praktische handvatten voor certificering en borging van de milieuzorg binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Ziekenhuis Amstelland voldeed aan alle criteria en ontving daarom het gouden certificaat dat is gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur.

  • Milieu Platform Zorg (MPZ)
    MPZ is een organisatie die kennis ontwikkelt en verspreidt voor een duurzamere bedrijfsvoering van de intramurale zorg. Er zijn 76 zorginstellingen lid van MPZ en in 2013 hebben inmiddels meer dan 25 ziekenhuizen en zorginstellingen aangegeven met de Milieuthermometer Zorg te werken richting certificering. Meer info: www.milieuplatform.nl.

(Van links naar rechts) Adriaan van Engelen van MPZ, Feri Duller van Keurmerkinstituut, wethouder Groot van Amstelveen, Wim Uljee van SMK en Jacques Moors voorzitter RvB, Angèle van Zundert manager Bedrijfsbureau Facilitair Bedrijf  en Frans Heerens Energy & Environmental Coordinator van Ziekenhuis Amstelland (foto: Amstelveenweb.com)

Fantastisch voorbeeld voor andere zorginstellingen in de regio en in Nederland
Terug naar overzicht