Nieuws & Persberichten

Rainlevelr: ”Samen de polder drooghouden”

Vooruitstrevende tuinders helpen mee om wateroverlast als gevolg van zware neerslag te voorkomen. Dat is het idee achter Rainlevelr, een initiatief van Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Westland, LTO Noord Glaskracht, Lans en andere glastuinders.

Het idee is even simpel als innovatief: veel glastuinders hebben enorme waterbassins om hun kassen van water te voorzien. Maar diezelfde waterbassins kun je ook benutten om bij zware regenval het water op te vangen! Dat voorkomt wateroverlast. Het enige wat de tuinder hoeft te doen, is enkele uren voor de bui zijn waterbassin (deels) leeg te laten lopen. De tuinder krijgt een waarschuwing vanuit het waterschap wanneer er zware neerslag wordt verwacht. Het waterschap vraagt hem dan per e-mail om een bepaald aantal mm neerslagopvangruimte vrij te maken in zijn bassin. De tuinder bepaalt zelf of en hoeveel water hij weg laat lopen. Dat is trouwens niet eens altijd nodig: het waterschap kan van afstand zien hoe vol het bassin zit. In de zomer bijvoorbeeld kan het zijn dat een bassin maar voor zestig procent vol zit en dan kan ook een zware regenbui er moeiteloos bij.

Tuinder Lans uit Maasdijk

MEER TUINDERS WELKOM

“We zijn hier een aantal jaren geleden mee begonnen”, vertelt beleidsadviseur ruimtelijke planvorming Hugo Vreugdenhil van het Hoogheemraadschap Delfland. “Het begon met tuinder Lans uit Maasdijk die zelf de lokale gevolgen van wateroverlast wilde tegengaan. Hij maakte een aflaatleiding vanuit zijn bassin en kon zo de effectiviteit van de methode aantonen. Vanuit het Hoogheemraadschap Delfland hebben wij dit initiatief samen verder uitgewerkt: elke tuinder die mee wil doen is welkom, en wij vergoeden de voorzieningen die hij aan moet brengen. Denk aan het aanbrengen van de aflaatleiding maar ook de aansluiting op de klimaatcomputer. Interessant voor de tuinder is dat hij hiermee extra bestaansrecht krijgt, hij helpt mee aan de oplossing van een maatschappelijk probleem én krijgt meer inzicht in zijn waterhuishouding.”

TIJDIG INSTALLEREN

“Voor een optimaal rendement van Rainlevelr”, vervolgt Hugo, “is het handig wanneer dit systeem meteen bij plaatsing van een nieuw waterbassin wordt ingebouwd. Plaatsing in een bestaand bassin is slechts beperkt mogelijk. Er moet namelijk voor de aflaatleiding een gat in het folie komen. Daarom proberen we zoveel mogelijk contact te leggen met tuinders die toe zijn aan verbouw of nieuwbouw. In de praktijk blijken tuinders niet altijd geïnformeerd over het nieuwe systeem. Hierin kan SMK vanuit het certificatiesysteem Groen Label Kas (GLK) een ondersteunende rol vervullen. Want tuinders met nieuwbouwplannen melden zich bij SMK aan om aanspraak te maken op de Regeling groenprojecten, het Borgstellingsfonds en MIA\Vamil.”

MEEDOEN

SMK kan het Rainlevelr initiatief ondersteunen door glastuinbouwers die een GLK-kas gaan bouwen te attenderen op dit initiatief. “Het initiatief vinden wij goed passen bij vooruitstrevende tuinders. Het past momenteel niet in het certificatieschema”, zegt projectleider Groen Label Kas Jantineke Hofland-Zijlstra. “Maar we kunnen natuurlijk wel de contacten leggen en vragen of men door het Hoogheemraadschap benaderd wil worden. Omdat wij jaarlijks een flink aantal aanmeldingen binnen krijgen voor nieuwe Groen Label Kassen hebben wij veel tuinders in beeld die voorop willen lopen en dus mogelijk extra geïnteresseerd zijn in het voorkomen van de gevolgen van wateroverlast. Niet alleen voor de eigen regio, maar ook om problemen van wateroverlast op het eigen bedrijf voor te zijn.”


Meer informatie

Het initiatief vinden wij goed passen bij vooruitstrevende tuinders
Terug naar overzicht