Nieuws & Persberichten

Criteria van Biodiversiteit+ label aangemeld bij de EU Commissie

Foto: Stichting RietgorsIn een samenwerkingsproject van NAJK, Stichting Rietgors, adviesbureau CREM, SMK en diverse ketenpartijen vindt de ontwikkeling van een Biodiversiteit+ label plaats. Het gaat hierbij om een onderscheidend certificaat dat kansen creëert voor de agrariër die bewust aandacht besteedt aan biodiversiteit. Het garandeert de inspanningen op het gebied van biodiversiteit in de fruitteelt, akkerbouw en vollegrondsgroenten teelt of rundveehouderij. Het certificaat voegt daardoor een meerwaarde toe aan het product en het agrarisch bedrijf.

De initiatiefnemers van het label hebben een selectie gemaakt van de criteria van het Biodiversiteit+ label en deze aangemeld bij de Europese Commissie in Brussel. Deze selectie geldt als alternatief voor de ‘standaard’-vergroeningsmaatregelen die de EU stelt voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Na goedkeuring betekent dit dat agrariërs die voldoen aan deze biodiversiteitscriteria, aan de GLB-vergroeningseisen voldoen. Ze ontvangen daarvoor een speciaal Biodiversiteit+ GLB certificaat.

Janneke Zevenbergen, voorzitter Stichting Rietgors: ”Het voordeel van het Biodiversiteit+ GLB certificaat is dat ondernemers kunnen kiezen hoe ze invulling geven aan de GLB-vergroening. We hebben als projectgroep, in nauwe afstemming met ambtenaren van EZ, de afgelopen maanden hard gewerkt aan de aanmelding in Brussel. Over drie maanden weten we of de EU de aanmelding heeft erkend.”

Stichting Milieukeur (SMK) zorgt ervoor dat bedrijven met een Biodiversiteit+ label voldoen aan de GLB criteria. Dit is mogelijk doordat de Biodiversiteit+ criteria aansluiten op de bestaande Milieukeur certificatiesystemen. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijke randvoorwaarde vanuit het GLB dat certificatiesystemen volgens bepaalde ISO standaarden zijn geaccrediteerd.

De ontwikkeling van het Biodiversiteit+ label wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland. Het voortraject van het project is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Meer informatie :


Ondernemers kunnen kiezen hoe ze invulling geven aan de GLB-vergroening
Terug naar overzicht