Procedure

Erven die in verband met de MIA-\Vamilregeling in aanmerking willen komen voor het certificaat Maatlat Schoon Erf worden door onafhankelijke certificatie instellingen gecontroleerd op basis van het certificatieschema.

U kunt zich overigens pas aanmelden voor de MIA-\Vamil-regeling, nadat het certificaat Maatlat Schoon Erf is behaald. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat het stappenplan beschreven.

Hoe werkt het?

Voor de Maatlat Schoon Erf heeft SMK met certificatie instellingen een licentieovereenkomst gesloten. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Procedure

Voor certificering moet een bedrijf een aantal stappen volgen. Uitgebreide informatie over de specifieke eisen staan ook beschreven in het certificatieschema.

1. Aanvraag offerte

Een ondernemer die zijn erf wil laten certificeren kan hiervoor bij verschillende certificatie instellingen een offerte aanvragen. De certificatie instellingen hebben daarvoor aanvraagformulieren beschikbaar. De ondernemer sluit een contract af met de door hem geselecteerde certificatie instelling.

2. Aanmelding certificering

 

Maak een account aan om gebruik te kunnen maken van de digitale tool.
Daarmee kunnen de maatregelen die de ondernemer op zijn erf neemt worden uitgewerkt en aangemeld voor certificering.

3. Toets voor erf ontwerpcertificaat door certificatie instelling

 

Onderzoek van erf ontwerp
Certificatie moment als plan gereed is en via de digitale tool is uitgewerkt kan het erf online worden aangemeld voor certificering
Door middel van administratieve controle (offerte, verklaringen, erftekening/bestek, documentatie)
Resultaat erf ontwerpcertificaat

4. Toets voor erf certificaat door certificatie instelling

 

Onderzoek van erf

Certificatie moment

Na oplevering en in gebruikname van het erf 
Door middel van
  • administratieve controle (facturen, verklaringen, erftekening/bestek, documentatie)
  • fysieke controle van voorzieningen op het erf (aanwezigheid, functioneren)
  • De aanmelding van de gegevens voor deze controle moet online plaatsvinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens van het ontwerp certificaat.
Resultaat erf certificaat

Het erf certificaat dient te zijn afgegeven binnen twee jaar na afgifte van het erf-ontwerpcertificaat.